Bohuslavice

Obec Bohuslavice 

O Bohuslavicích je první zmínka v nadaci kostela dobrušského z  r. 1361. Roku 1371 držel Bohuslavice Sezima z Dobrušky. V roce 1409 jsou v majetku pana Vítka z Černčic. V roce 1503 se za Jana Černčického z Kácova Bohuslavice dostaly k Novému Městu nad Metují. Roku 1638 byly darovány jako „část zboží novoměstského“ Ferdinandem III. Valtrovi z Leslie. Přes Bohuslavice vedla starobylá stezka zemská od Krčína k Opočnu. 

Bohuslavice leží v jižní části okresu Náchod. Obec geograficky a turisticky patří do Kladského pomezí a nachází se v podhůří Orlických hor. Jejich nadmořská výška činí 284m. Počet obyvatel se pohybuje okolo 1000. Okolí obce lemují lesy Tuří s velkým rybníkem, Horka a Halín s rozsáhlým výskytem teplomilné hajní květeny. Ojedinělou přírodní  rezervací  v celých severovýchodních Čechách jsou Zbytka, kde roste vzácná chráněná květena. Zde se nacházelo i známé a pověstmi opředené bezedné jezírko, o kterém se píše v románu A. Jiráska „ Temno“. Prameny dávající cca 100 litrů/sec křišťálové vody se stálou teplotou zanikly s výstavbou vodovodu pro Hradec Králové v 90. letech 20. století.

Bohuslavicemi  protéká Bohuslavický  potok s kaskádou rybníků – Šuryt, Štíp, Tláskal, Věžiště, Pod hospodou, Pod pastouškou a Dolejší rybník, připomínající vznikem přelom 14. a 15. století, kde se kdysi chovali kapři a naše obec v ničem nezaostávala za slávou rybníkářství jižních Čech. Obec provozuje základní školu a mateřskou školu. Občerstvení lze dostat ve dvou pohostinstvích ve středu obce. Nakoupit lze ve třech prodejnách,  v Konzumu, v prodejně ZEPA a v krámku U Krupičků. Obec Bohuslavice buduje od roku 2009 tlakovou kanalizaci, na lukách pod obcí byla vybudována čistírna odpadních vod. V roce 2011 byla vybudována v prostoru mezi hasičskou zbrojnicí a Orelnou prodejna potravin Konzum. 

K památným budovám v obci patří novogotický kostel Českobratrské církve evangelické z roku 1898. Koncem roku 1898, když farní sbor získal dostatek finančních prostředků z příspěvků a darů domácích i zahraničních evangelíků bylo přistoupeno ke stavbě nového evangelického kostela v Bohuslavicích podle plánů architekta Josefa Blechy z Prahy – Karlína. Na stavbu kostela v gotickém slohu bylo shromážděno 17.000 zlatých. Kostel postavili stavitelé Václav Reidl a Tomáš  Souhrada z Hradce Králové, práci a dopravu materiálu poskytli občané a členové sboru zdarma. Na věž byly zavěšeny tři zvony se jmény Luther, Hus a Komenský. Stavba byla dokončena a kostel uvnitř zařízen včetně varhan do konce roku 1899. Kostel byl posvěcen seniorem Lánym dne 3.prosince 1899. Ve sboru působili  dva faráři, kteří byli literárně činní. Jan Kupka spoluredigoval měsíčník Evangelického církevníka a farář Škrobach, píšící lidové články pod jménem Ladislav Potocký sestavil Církevní dějiny pro školu a dům.

Kostel byl v roce 2011 odkoupen obcí a následně v letech 2011-2012 zrekonstruován v rámci projektu „ Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ za spolufinancování Evropskou unií. Dále obec v roce 2012 získala od Českobratrské církve Evangelické do svého majetku i evangelickou školu a v polovině roku 2013 i evangelickou faru včetně všech přilehlých pozemků.

Gotický kostel sv. Mikuláše původem z 13. století byl přestavěn v roce 1687. Další úpravy byly provedeny v letech 1777 a 1840. V předsíni kostela je umístěna pamětní deska věnovaná padlým v první světové válce. Vedle kostela stojí zvonice a její velká věž byla vystavěna v roce 1605.

Na věži jsou tři zvony- nejmenší sv. Mikuláše odlitý v roku 1516 za pana Jana Černčického z Kácova vážící 2 centy, prostřední Panny Marie z roku 1547  o váze 12 centů a největší z roku 1581 vážící 20 centů. Hodiny na této věži jsou darem novoměstského zámku z roku 1849.

Kostnice byla vystavěna v roce 1777 a byly do ní sneseny kosti zemřelých z jiných částí přeloženého hřbitova.  V sousedství stojící katolická fara byla založena od prvního založení kostela a mnohokrát vyhořela, naposledy v roce 1839. Místo ní byla vystavěna fara nová v nynější podobě, v níž působil v letech 1839-1850 vlastenecký kněz a buditel Jan Karel Rojek. 

V obci stojí tři sochy – socha sv. Václava od MikulášeVoborníka u vchodu na katolický hřbitov, socha Panny Marie od Rudolfa Komárka v parčíku ve středu obce a socha sv. |Jana Nepomuckého z roku 1757 na ostrůvku Věžiště od Jana Špiroha. 

 

Obec Bohuslavice

Bohuslavice č.p.175 

549 06 Bohuslavice 

E-mail : starosta@bohuslavice.com, 

            podatelna@bohuslavice.com

tel . 491 475 134, 602 275 860

 

 

autoservis dětské hřiště houbaření chráněnná krajinná oblast kosmetika kostel lékař lesní porosty možnost jízdy na koni naučná stezka pošta veřejný internet veterinář autobusové spojení cyklostezka, cykloturistika prodejna potravin restaurace tenis víceúčelové hřiště vlakové spojení

Kalendář akcí

Aktuálně se v obci nekoná žádná akce. Zvolte si jiný den.

Kontakty

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Náchod

Telefon: 491 475 134

Telefon: 491 475 321

Telefon: 602 275 860

Email: starosta@bohuslavice.com

Email: podatelna@bohuslavice.com

Web: www.bohuslavice.com